Laboratorium

Naspador współpracuje z

Laboratorium Technicznym Górka SJ
62 064 Plewiska
Ul. Podgórna 61

uznanym przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego Nr LB-225/19
wykonującym badania RT (Roentgen testing), VT (visual testing) PT (penetrating Testing)